Thanh Toán Và Phương Thức Thanh Toán

Thanh Toán Và Phương Thức Thanh Toán tại Tin Học Duy Khang.

  1. Thanh toán tiền mặt tại cửa hàng
  2. Chuyển khoản ngân hàng:

Quý khách chuyển khoản vào các tài khoản sau đây:
Tài Khoản Cá Nhân
– Ngân Hàng: Techcombank
– Số Tài Khoản: 19028918132018
– Chủ Tài Khoản: NGUYEN QUOC DUY
– Nội dung: Thanh Toán Đơn Hàng [Mã đơn hàng] Tài Khoản Công Ty
– Ngân Hàng: Sacombank
– Số Tài Khoản: 060133725108
– Chủ Tài Khoản: CTY TNHH TIN HỌC DUY KHANG
– Nội dung: Thanh Toán Đơn Hàng [Mã đơn hàng]